Leverandørinformation

Faktureringsinformation

Tidsfrister m.m.

Ved fakturering sendes faktura i pdf-format til faktura@intern.dk
Kontoudtog sendes til intern@intern.dk

Fakturaen/kreditnotaen bedes mærket med ordrenr. XX-YYY – (f.eks. 14-701) og indkøbers initialer ZZ (f.eks. HK).
Ordrenr. oplyses af den ansvarlige projektleder på sagen.

Fakturaen skal leve op til de SKATs opstillede regler på området. Disse kan læses her.

A/C faktura inkl. opgørelse skal være fremsendt til godkendelse hos den ansvarlige projektleder senest den 25. i måneden.

Kontraktarbejder og evt. tillægsarbejder opgøres og faktureres hver for sig.

Vore betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage medmindre andet er aftalt.

Overholdes ovenstående retningslinjer for fremsendelse og mærkning sikres en rettidig betaling af vore leverandører.

Faktureringsinformation

Ved fakturering sendes faktura i pdf-format til faktura@intern.dk
Kontoudtog sendes til intern@intern.dk

Fakturaen/kreditnotaen bedes mærket med ordrenr. XX-YYY – (f.eks. 14-701) og indkøbers initialer ZZ (f.eks. HK).
Ordrenr. oplyses af den ansvarlige projektleder på sagen.

Tidsfrister m.m.

A/C faktura inkl. opgørelse skal være fremsendt til godkendelse hos den ansvarlige projektleder senest den 25. i måneden.

Kontraktarbejder og evt. tillægsarbejder opgøres og faktureres hver for sig.

Vore betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage medmindre andet er aftalt.

Overholdes ovenstående retningslinjer for fremsendelse og mærkning sikres en rettidig betaling af vore leverandører.