Entrepriseformer

Vi har valgt at lægge vores fokus på hoved-, under- og fagentrepriser, hvor vi kan gøre en forskel for adapteringen af vores faglighed og stå til rådighed for sparring for både bygherre og rådgivere. 

Vi har opbygget en massiv erfaring indenfor projektledelse og gennemførelse af disse projektformer gennem mange år, og denne erfaring er med os hverdag, når vi møder dit byggeprojekt.

Har du et projekt, du har brug for sparring på eller ønsker tilbud på, er du meget velkommen til at kontakte vores projektledere.

Er du interesseret i at se tidligere projekter? Så tag et kig i vores referencekatalog her.

Du kan læse mere om, hvordan vi går til de forskellige typer af opgaver her.

Hovedentrepriser

Når vi leder en hovedentreprise, tager vi ansvar for, at virkelighed og plan møder hinanden.

Vores projektlederes brede erfaring og viden om materialer giver os et solidt grundlag for at tilpasse projektplanerne til lokalernes beskaffenhed, projektets behov og det langtidssigtede formål.
Vores projektledere har ansvar for den tidsmæssige og økonomiske gennemførelse af entrepriserne.

INTERN har gennem mange år udviklet et tæt samarbejde med en gruppe af håndværksfirmaer, der sammen med INTERNs egne håndværkere og projektledere sikrer en smidig gennemførelse af hovedentrepriser. Respekten for de enkelte fags arbejder sikrer, at det samlede produkt fremstår med den ønskede kvalitet. Det gentagne samarbejde giver parterne et godt kendskab til hinanden, og dette sikrer en optimal tidsmæssig udnyttelse af byggeperioden.

Fagentrepriser

Vi udfører fagentrepriser indenfor tømrer/snedkerarbejde med egne ansatte tømrer og fagtilsyn. 

For os betyder en fagentreprise, at der er kort vej fra dig som kunde til arbejdets udformning og udførelse. Derfor er det også vigtigt for os, at du har tillid til, at vi kan udføre dit projekt med sikker hånd og i den kvalitet, du har brug for.

Underentrepriser

Vi udfører underentrepriser indenfor tømrer/snedkerarbejde med egne ansatte tømrer og fagtilsyn. Disse opgaver udføres typisk for større entreprenørselskaber.

Vores tømrer har stor erfaring med at samarbejde på tværs af de faglige skel på byggesagen og bidrager med høj faglighed og fokus på kvalitet.

Totalentrepriser

Totalentrepriser er ikke et hovedfokus for os, men vores erfaring med apteringsprocesser, projekteringsfaser og inddragelse af rådgivere har en tyngde, der gør, at vi gerne antager rollen som totalentreprenør, hvis projektet holder sig til vores kerneområder, som er indendørsrenovering. Med andre ord; hvis rammen allerede står der, er vi på.

Totalentrepriser

Totalentrepriser er ikke et hovedfokus for os, men vores erfaring med apteringsprocesser, projekteringsfaser og inddragelse af rådgivere har en tyngde, der gør, at vi gerne antager rollen som totalentreprenør, hvis projektet holder sig til vores kerneområder, som er indendørsrenovering. Med andre ord; hvis rammen allerede står der, er vi på.

Serviceopgaver

Serviceopgaver er mindre opgaver, der ikke kræver en projektleders overblik, eller opfølgende arbejder på byggesager, hvor vi har været en del af processen eller hovedentreprenører på. Denne type af opgaver udføres af vores egne servicetømrer, som også har den direkte kontakt med kunden.

Vi udfører serviceopgaver med samme sans for faglighed, kvalitet og ordentlighed som på de helt store byggesager. Vores fokus er altid, at kunden bliver mødt på sine behov med et resultat vi kan være stolte af.