Branchetilknytning

Sikkerhedsarbejdet i INTERN er organiseret af det centrale sikkerhedsudvalg, som består af repræsentanter fra ledelsen, funktionærer og tømrer/snedker + en ekstern sikkerhedskonsulent.

Arbejdsmiljøet i INTERN skal medvirke til at gøre vores virksomhed til en attraktiv arbejdsplads. Vi arbejder hele tiden på at fremme og udvikle de positive elementer i arbejdet som f.eks. arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse, personlig og faglig udvikling.

Vi lægger vægt på at forebygge utilsigtede hændelser under arbejdets udførelse. Arbejdspladsvurdering (APV) skal altid indgå som en naturlig del af den daglige planlægning, så ingen medarbejdere udsættes for unødvendige risici.

De fornødne ressourcer er afsat til uddannelse, information og nødvendige tekniske og personlige værnemidler. Gældende lovgivning skal som minimum overholdes af alle medarbejdere.

Vi forventer af vores medarbejdere, at de yder en indsats for at få en sund og sikker arbejdsplads.

INTERN A/S modtog i 2008 sin første smiley – den grønne smiley – af Arbejdstilsynet. Den er vi stolte af, at vi har kunne opretholde frem til februar 2021. Desværre oplevede vi her, at alle vi UE’er på en plads modtog et eller flere strakspåbud for forhold, som hovedentreprenøren var gjort opmærksom på, burde have haft fokus på og burde have håndteret. INTERN modtog strakspåbud for at:

1) Vores arbejder ikke var planlagt eller tilrettelagt, og ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i lokaler, hvor INTERNs ansatte blev udsat for unødig støvpåvirkning fra byggestøv.

2) Adgangsveje ikke kunne anvendes på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, pga. ledninger og kabler samt byggematerialer og værktøj, som de ansatte kunne falde i.

Vi ser frem til igen at gøre os fortjent til at modtage den grønne smiley.

Du kan altid se vores aktuelle smiley-status her.

Sikkerhedsarbejdet organiseres og styres af Sikkerhedsudvalget, hvis formand er den til enhver tid siddende administrerende direktør i virksomheden. Udvalget har følgende medlemmer:

Rasmus Andersen (formand)
Mikael Ring-Knudsen (repræsentant for funktionærer)
David Toft-Søbroe (tømrere/snedkere)

Liselotte Rasmussen, NIRAS A/S, er tilknyttet sikkerhedsudvalget som sikkerheds- og miljøkonsulent.

INTERN A/S er medlem af DI Byggeri, DI Lærepladsfællsskabetog landsorganisationen Dansk Træ.

Rasmus Andersen sidder i Træsektionens regionsudvalg for DI Byggeri i Hovedstaden.