Projektering

Akustikken er en del af den samlede oplevelse for de fleste af os, når vi bevæger os igennem dagen. Derfor er rummets lydmæssige forhold – altså akustikken – også en vigtig faktor i at skabe et solidt grundlag for en god dagligdag. Der er bred forståelse for, hvor essentielt et godt indeklima er for vores dagligdag. 

Akustikken på arbejdspladsen er også et stort fokusområde for arbejdsmiljøinstanser som f.eks. Arbejdstilsynet og BFA. Du kan læse mere om indeklima på arbejdspladsen, og vigtigheden af at have styr på akustik og støjgener, på BFAs hjemmeside her.

De gode akustiske løsninger er med til at dæmpe forstyrrelser, styrke koncentrationen og skabe ro i kroppen. Vi står klar til at rådgive dig om god akustik på dit byggeprojekt, når helheden skal sikres.

Ved at have fokus på akustikken i materialevalg af konstruktioner og overflader er vi med til at sikre, at dit færdige resultat arbejder for et godt indeklima, og derved også et godt arbejdsmiljø og en god hverdag.

 

Akustikrådgivning

Akustiske løsninger har ikke blot en lydmæssig indvirkning på lokalerne. De er ofte også en del af den visuelle oplevelse, hvad enten der er behov for at skabe neutrale flader, interessante features eller noget helt tredje. Derfor er dialogen om den akustiske løsning for dit projekt afhængig af, at der fra din projektpartners side er stor forståelse for 1) hvad rummenes funktion skal være, 2) hvilket udtryk, der ønskes og 3) hvordan de forskellige materialer leverer på de behov.

INTERN har indgående viden om akustik, akustiske beregninger og ikke mindst erfaring med materialers indvirkning på rummet. Vi har mange års erfaring med planlægning, problemløsning og udførelse af forskellige typer af akustiske løsninger, og har derudover også kompetencerne til den kvalificerede dialog omkring akustik, indeklima m.v. for at frembringe den mest optimale løsning for dit projekt. INTERN er certificeret installatør af Rockfon® Mono® akustikpuds, så du har mulighed for at implementere materialer og løsninger, der med maksimal akustisk effekt arbejder for lokalets ønskede visuelle udtryk. 

Udførelse

Som ethvert andet materiale har de forskellige typer af akustiske løsninger sine fordele og begrænsninger. Hvad enten du har behov for egenskaber, der tilføjer rummet karakter, danner grundlag for en æstetisk oplevelse af rummet eller blot skal være neutral i sit udtryk, er materialerne med til at skabe det endelige resultat. I arbejdet med at finde den mest optimale løsning, er mødet mellem materialer og rummets funktion en markant faktor for lokalernes levedygtighed. Materialets beskaffenhed har stor betydning for dets egnethed til forskellige miljøer. Nogle materialer egner sig f.eks. godt til miljøer med mange fysiske påvirkninger som børneinstitutioner eller skoler, mens andre produkter, der kan være mere sårbare, kan have en anden visuel kvalitet i rum, hvor den æstetiske oplevelse er mere tungtvejende som f.eks. erhvervs- eller kontorlokaler.

Vi er klædt på af både erfaring med mange akustiske løsninger og grundig viden til at finde den sammensætning, der matcher dit projekt bedst. Udover vores viden om og erfaring med akustiske løsninger har vi særlig adgang til udvalgte materialer, der kan gøre en stor forskel for dit endelige resultat. 

Hvis du er interesseret i at læse mere om tidligere byggesager, hvor akustikken har fået en betydelig plads i projektets udformning, er du velkommen til at læse mere under referencer.